REGULAMIN SPEED DATING’U ZE Speed-Dates.pl

 1. Organizatorem imprezy jest firma Speed Dates, z siedzibą w Krakowie, NIP: 945-201-06-22, REGON: 122506587
 2. Aby wziąć udział w speed dating’u należy wcześniej zgłosić chęć udziału w wybranym spotkaniu na stronie speed-dates.pl . Przed przystąpieniem do zabawy wymagane jest uiszczenie jednorazowej opłaty (kwota opłaty zależna od wybranego rodzaju imprezy).
 3. Osoby chcące uczestniczyć w speed-dating’u zobowiązane są do podania swojego imienia, pierwszych dwóch liter nazwiska, aktualnego numeru telefonu oraz adresu e-mail. Organizator potrzebuje wyżej wymienionych danych do prawidłowego przebiegu spotkania. Dane te są poufne i nie są rozpowszechniane. W trakcie zabawy speed dating’owej uczestnicy wyrażają w otrzymanych wcześniej formularzach chęć dalszego kontaktu z wybranymi osobami. Wybrane dane kontaktowe zostają przekazane przez organizatora TYLKO osobom, które wyraziły wzajemne zainteresowanie sobą.
 4. Uczestnicy nie powinni samodzielnie przekazywać swoich danych osobowych współuczestnikom spotkania, ani nakłaniać ich do udzielenia takowych informacji o sobie. Podczas spotkania uczestnicy przedstawiają się tylko imieniem.
 5. W spotkaniach speed dating organizowanych przez nasz serwis mogą brać udział jedynie pełnoletnie osoby o statusie singla.
 6. W przypadku rezygnacji z udziału w wybranej imprezie dla singli należy niezwłocznie powiadomić o tym organizatora, jednak nie później niż 24h przed wyznaczonym terminem spotkania, w innym wypadku organizator zastrzega sobie prawo do niezwrócenia wniesionej wcześniej opłaty na konto uczestnika.
 7. Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania wyznaczonego spotkania po wcześniejszym poinformowaniu o tym uczestników. W takiej sytuacji wniesione opłaty zostaną zwrócone na wskazany przez Uczestnika numer konta w ciągu 10 dni roboczych.
 8. Organizator nie odpowiada za mniejszą ilość uczestników niż wynikająca z planu spotkania podanego w ofercie i kalendarzu.
 9. Zapisanie się na wybrany speed dating oznacza zgodę na otrzymywanie maili informacyjnych dotyczących najnowszych spotkań organizowanych przez speed-dates.pl . Istnieje możliwość zrezygnowania z tej opcji drogą elektroniczną.
 10. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące warunków korzystania z usługi można uzyskać od każdego z koordynatorów, zarówno przez e-mail jak i drogą telefoniczną. Dane kontaktowe dostępne są u dołu strony lub w zakładce „O nas”
 11. Organizator ma prawo odmówić wstępu na spotkanie osobom, co do których ma podejrzenie, że są pod nadmiernym wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, lub których zachowanie mogłoby w jakiś sposób urazić innych uczestników spotkania. W tej sytuacji nie przysługuje zwrot wpłaconej za spotkanie kwoty.