REGULAMIN SPEED DATING’U ZE Speed-Dates.pl

 1. Organizatorem imprezy jest firma Karol Ratka, z siedzibą w Krakowie, NIP: 945-201-06-22, REGON: 122506587.
 2. Aby wziąć udział w speed dating’u należy wcześniej zgłosić chęć udziału w wybranym spotkaniu na stronie speed-dates.pl . Przed przystąpieniem do zabawy wymagane jest uiszczenie jednorazowej opłaty przelewem (kwota opłaty zależna od wybranego rodzaju imprezy). Podczas rejestracji następuje przekierowanie do platformy Przelewy24.pl , gdzie można dokonać przelewu. Istnieje również możliwość opłaty wpisowego gotówką w dniu spotkania. Jednakże, aby było to możliwe należy skontaktować się telefonicznie, smsowo lub mailowo z kordynatorem z danego miasta. Dane kontaktowe do naszych koordynatorów dostępne są w zakładce „Kontakt”.
 3. Osoby chcące uczestniczyć w speed-dating’u zobowiązane są do podania swojego imienia, nazwiska lub jego dwóch pierwszych liter, aktualnego numeru telefonu oraz adresu e-mail. Organizator potrzebuje wyżej wymienionych danych do prawidłowego przebiegu spotkania. Dane te są poufne i nie są rozpowszechniane. W trakcie zabawy speed dating’owej uczestnicy wyrażają, w otrzymanych wcześniej formularzach chęć dalszego kontaktu z wybranymi osobami. Wybrane dane kontaktowe zostają przekazane przez organizatora TYLKO osobom, które wyraziły wzajemne zainteresowanie sobą. Dane przekazywane uczestnikom, którzy zaznaczyli się wzajemnie, to imię, dwie pierwsze litery nazwiska lub całe nazwisko (zależne od klienta poprzez wpisywanie w formularzu rejestracyjnym), adres mailowy i numer telefonu, czyli dane kontaktowe podane podczas rejestracji. Jeśli uczestnik nie chce udostępnić jakiś danych lub chciałby udostępnić inne niż te podane przy rejestracji (numer tel, adres mailowy), innym uczestnikom spotkania, musi poinformować o tym koordynatora spotkania poprzez połączenie telefoniczne, wiadomość sms, wiadomość email lub osobiście na spotkaniu.
 4. Uczestnicy eventów muszą mieścić się w przedziale wiekowym przypisanym do konkretnego spotkania. Jeśli koordynator ma wątpliwości co do wieku uczestnika, to może wylegitymować uczestnika, prosząc go o pokazanie dokumentu tożsamości, na którym dostępna jest data urodzin uczestnika. Jeśli uczestnik nie będzie mieścić się w przedziale wiekowym przypisanym do eventu, koordynator może odmówić mu uczestnictwa w spotkaniu.
 5. Uczestnicy nie powinni samodzielnie przekazywać swoich danych osobowych współuczestnikom spotkania, ani nakłaniać ich do udzielenia takowych informacji o sobie. Podczas spotkania uczestnicy przedstawiają się tylko imieniem.
 6. W spotkaniach speed dating organizowanych przez nasz serwis mogą brać udział jedynie pełnoletnie osoby o statusie singla.
 7. W przypadku rezygnacji z udziału w wybranej imprezie dla singli należy niezwłocznie powiadomić o tym organizatora, jednak nie później niż 48h przed wyznaczonym terminem spotkania, w innym wypadku organizator zastrzega sobie prawo do niezwrócenia wniesionej wcześniej opłaty na konto uczestnika. Jeśli ktoś zapisze się w czasie krótszym niż 48 godziny przed eventem, rezygnuje z prawa do zwrotu wpisowego. Nawet w przypadku nagłej sytuacji losowej. Aby otrzymać zwrot należy poinformować koordynatora spotkań z danego miasta mailowo lub smsowo.
 8. Jeśli zapisana na szybkie randki osoba, chce zmienić termin eventu (zapisać się na inne spotkanie), musi poinformować odpowiedniego koordynatora przypisanego do konkretnego miasta, o takim zamiarze nie później niż 48 godziny przed speed datingiem, na który była pierwotnie zapisana. Jeśli tego nie zrobi lub zrobi to w czasie krótszym niż 48 godziny do startu imprezy, organizator ma prawo odmówić przepisania na nowy event. Nawet w przypadku nagłej sytuacji losowej.
 9. Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania wyznaczonego spotkania po wcześniejszym poinformowaniu o tym uczestników. W takiej sytuacji wniesione opłaty zostaną zwrócone na wskazany przez Uczestnika numer konta w ciągu 10 dni roboczych.
 10. Organizator nie odpowiada za mniejszą ilość uczestników niż wynikająca z planu spotkania podanego w ofercie i kalendarzu.
 11. Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za to co dzieje się w i poza obrębem lokalu po zakończeniu szybkich randek.
 12. Zapisanie się na wybrany speed dating oznacza zgodę na otrzymywanie maili i smsów informacyjnych dotyczących najnowszych spotkań organizowanych przez speed-dates.pl . Istnieje możliwość zrezygnowania z tej opcji drogą elektroniczną. Uczestnik, który dokonał rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach handlowych na potrzebny portalu Speed-Dates.pl. Organizator nie przekazuje danych kontaktowych klientów innym firmom w celach zarobkowych. Można zrezygnować z tej tej opcji, aby to zrobić należy poinformować administratorów drogą mailową, telefoniczną (sms) lub też wypisać się z bazy klikając w link znajdujący się na końcu wiadomości.
 13. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące warunków korzystania z usługi można uzyskać od każdego z koordynatorów, zarówno przez e-mail jak i drogą telefoniczną. Dane kontaktowe dostępne są u dołu strony lub w zakładce „O nas”
 14. Organizator ma prawo odmówić wstępu na spotkanie osobom, co do których ma podejrzenie, że są pod nadmiernym wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, lub których zachowanie mogłoby w jakiś sposób urazić innych uczestników spotkania. W tej sytuacji nie przysługuje zwrot wpłaconej za spotkanie kwoty.
 15. Ze względu na specyfikę organizowanych wydarzeń, organizator zastrzega sobie prawo odmowy udziału zgłoszonej osobie, bez podania przyczyny.
 16. Reklamacje należy zgłaszać drogą mailową na adres: lodz.speeddates@gmail.com. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 10 dni roboczych.

ZASADY SPOTKAŃ W LOKALACH PODCZAS EPIDEMII KORONOWIRUSA:

 1. Po wejściu do lokalu każdy uczestnik musi zdezynfekować ręce. Płyny do dezynfekcji rąk znajdują się w niedalekiej odległości od wejścia do lokalu, w którym odbywa się spotkania.
 2. Zalecamy, aby uczestnicy na spotkania zabierali swoje długopisy, jeśli jednak tego nie zrobią, to każdy uczestnik otrzyma długopis od koordynatora eventu. Nasze długopisy są dezynfekowane po każdym evencie.
 3. Uczestnicy spotkania zobowiązują się do utrzymania dystansu społecznego między innymi uczestnikami, koordynatorem i pracownikami lokalu.
 4. W celu zwiększenia bezpieczeństwa odległość między stolikami wynosi 2m.
 5. Każdy uczestnik eventu musi posiadać maseczkę ochronną lub przyłbice, która powinna znajdować się na jego twarzy, tak aby zakrywała nos i usta. Dopuszczalne jest ściągnięcie maseczki ochronnej lub przyłbicy w przypadku konsumpcji napojów.
 6. Przywitanie i pożegnanie między uczestnikami musi odbyć się w sposób słowny. Zalecamy zaniechania podawania ręki, przytulania się i każdej innej formy, która doprowadzi do zmniejszenia dystansu społecznego lub kontaktu cielesnego.

VIDEO SPEED DATING

Regulamin:

 1. Aby wziąć udział w video speed dating’u należy wcześniej zgłosić chęć udziału w wybranym spotkaniu na stronie speed-dates.pl . Przed przystąpieniem do zabawy wymagane jest uiszczenie jednorazowej opłaty przelewem (kwota opłaty zależna od wybranego rodzaju imprezy). Podczas rejestracji następuje przekierowanie do platformy Przelewy24.pl , gdzie można dokonać przelewu. Istnieje również możliwość opłaty wpisowego dokonując przelewu bezpośrednio ze swojego konta bankowego. Jednakże, aby było to możliwe należy skontaktować się telefonicznie, smsowo lub mailowo z kordynatorem z danego miasta. Dane kontaktowe do naszych koordynatorów dostępne są w zakładce „Kontakt”. Koordynator przekaże dane dokonania płatności i dokona rejestracji uczestnika w naszym systemie. W przypadku Video Speed Datingu nie ma możliwości opłaty wpisowego gotówką.
 2. Osoby chcące uczestniczyć w video speed-dating’u zobowiązane są do podania, podczas rejestracji, swojego imienia, pierwszych dwóch liter nazwiska, aktualnego numeru telefonu oraz adresu e-mail. Organizator potrzebuje wyżej wymienionych danych do prawidłowego przebiegu spotkania. Dane te są poufne i nie są rozpowszechniane. W trakcie zabawy video speed dating’owej uczestnicy wyrażają, w odpowiednich formularzach, wyświetlanych po każdej rozmowie, chęć dalszego kontaktu z wybranymi osobami. Wybrane dane kontaktowe zostają przekazane przez organizatora TYLKO i wyłącznie osobom, które wyraziły wzajemne zainteresowanie sobą. Dane przekazywane uczestnikom, którzy zaznaczyli się wzajemnie, to imię, dwie pierwsze litery nazwiska lub całe nazwisko (zależne od klienta poprzez wpisywanie w formularzu rejestracyjnym), adres mailowy i numer telefonu. Jeśli uczestnik nie chce udostępnić jakiś danych innym uczestnikom spotkania musi, przed eventem poinformować o tym koordynatora poprzez połączenie telefoniczne, wiadomość sms, wiadomość e-mail lub formularz kontaktowy.
 3. Uczestnicy video speed datingu muszą mieścić się w przedziale wiekowym przypisanym do konkretnego spotkania. Jeśli koordynator ma wątpliwości co do wieku uczestnika, to może odmówić mu uczestnictwa w spotkaniu.
 4. Uczestnicy nie powinni samodzielnie przekazywać swoich danych osobowych współuczestnikom spotkania, ani nakłaniać ich do udzielenia takowych informacji o sobie. Podczas spotkania uczestnicy przedstawiają się tylko imieniem.
 5. W spotkaniach video speed dating organizowanych przez nasz serwis mogą brać udział jedynie pełnoletnie osoby o statusie singla.
 6. Aby móc rozpocząć video speed dating, należy otworzyć specjalnie wysłany link od koordynatora. Po otworzeniu strony internetowej należy zezwolić na działanie mikrofonu i kamery na swoim urządzeniu (telefonie, tablecie, komputerze). Zapytanie i powiadomienie o konieczności włączenia kamery i mikrofony pojawi się tuż przed pierwszą rozmową. Aby je zaakceptować wystarczy kliknąć w „Tak” lub „Zezwól”, pod komunikatem, który się pojawi. Jeśli dostęp kamery i mikrofonu nie zostanie przyznany przez uczestnika, to nie będzie on mógł wziąć udziału w spotkaniu.
 7. Niedozwolone jest rejestrowanie i udostępnianie rozmów video speed datingu.
 8. Niedozwolone jest podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę serwisu lub innych podmiotów.
 9. Uczestnicy podczas spotkań video speed datingu muszą zachowywać się w sposób przyzwoity. Niedozwolone jest:
 • Obrażanie innych uczestników.
 • Obnażanie się podczas spotkania.
 • Proponowanie seksu.
 1. W przypadku rezygnacji z udziału w wybranej imprezie dla singli należy niezwłocznie powiadomić o tym organizatora, jednak nie później niż 48h przed wyznaczonym terminem spotkania, w innym wypadku organizator zastrzega sobie prawo do niezwrócenia wniesionej wcześniej opłaty na konto uczestnika. Jeśli ktoś zapisze się w czasie krótszym niż 48 godziny przed eventem rezygnuje z prawa do zwrotu wpisowego.
 2. Jeśli uczestnik zapisany na video speed dating, chce zmienić termin eventu (zapisać się na inne spotkanie), musi poinformować odpowiedniego koordynatora przypisanego do konkretnego miasta, o takim zamiarze nie później niż 48 godziny przed speed datingiem, na który był pierwotnie zapisany. Jeśli tego nie zrobi lub zrobi to w czasie krótszym niż 48 godziny do startu imprezy, organizator ma prawo odmówić przepisania na nowy event i zwrotu wpisowego.
 3. Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania wyznaczonego spotkania po wcześniejszym poinformowaniu o tym uczestników. W takiej sytuacji wniesione opłaty zostaną zwrócone na wskazany przez Uczestnika numer konta w ciągu 10 dni roboczych.
 4. Organizator nie odpowiada za mniejszą ilość uczestników niż wynikająca z planu spotkania podanego w ofercie i kalendarzu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za to co dzieje się w i poza spotkaniem video speed datingu.
 6. Zapisanie się na wybrany video speed dating oznacza zgodę na otrzymywanie maili i smsów informacyjnych dotyczących najnowszych spotkań organizowanych przez speed-dates.pl . Istnieje możliwość zrezygnowania z tej opcji drogą elektroniczną. Uczestnik, który dokonał rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach handlowych na potrzebny portalu Speed-Dates.pl. Organizator nie przekazuje danych kontaktowych klientów innym firmom w celach zarobkowych. Można zrezygnować z tej tej opcji, aby to zrobić należy poinformować administratorów drogą mailową, telefoniczną (sms) lub też wypisać się z bazy klikając w link znajdujący się na końcu wiadomości.
 7. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące warunków korzystania z usługi można uzyskać od każdego z koordynatorów, zarówno przez e-mail jak i drogą telefoniczną. Dane kontaktowe dostępne są u dołu strony lub w zakładce „Kontakt”
 8. Organizator ma prawo odmówić udziału w video speed datingu osobom, co do których ma podejrzenie, że są pod nadmiernym wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, lub których zachowanie mogłoby w jakiś sposób urazić innych uczestników spotkania. W tej sytuacji nie przysługuje zwrot wpłaconej za spotkanie kwoty.
 9. Ze względu na specyfikę organizowanych wydarzeń, organizator zastrzega sobie prawo odmowy udziału zgłoszonej osobie, bez podania przyczyny.
 10. Reklamacje należy zgłaszać drogą mailową na adres: lodz.speeddates@gmail.com. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 10 dni roboczych.

Wymagania techniczne:

Do prawidłowego działania video speed datingu wymagane są:

 1. Komputer z kamerą internetową, smartfon lub tablet z wbudowaną kamerką i mikrofonem.
 2. Przeglądarka:
  Na komputerach stacjonarnych i laptopach z systemem operacyjnym Windows zalecamy używać Google Chrome lub Mozilla FireFox.
  Na urządzeniach mobilnych (smartphony, tablety) z systemem operacyjnym Android zalecamy używać Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera – Video Speed Dating działa poprawnie na aplikacji w pełnej wersji. Wersje mini lub light nie obsługują poprawnie naszej platformy randkowej!!!
  Na urządzeniach firmy Apple, z systemem operacyjnym iOS zalecamy używać Safari. Niestety na iMacach, iPadach i IPhonach nasza platforma działa tylko na przeglądarce Safari.

  Wszystko powinno działać dobrze na wyżej wymienionych przeglądarkach. Nie gwarantujemy poprawnego działania naszej platformy do Video Speed Datingu na innych programach.
 3. Przed rozpoczęciem spotkania wykonaj test kamery i mikrofonu. Możesz to zrobić na naszej stronie testowej: https://www.sdonline.quanmedia.pl/

Bezpieczeństwo:

 1. Podczas każdej rozmowy użytkownik może skorzystać z opcji Przerwij randkę, a następnie podać powód (do wglądu moderacji). Aby to zrobić należy kliknąć w trójkąt z wykrzyknikiem, który znajduje się w prawym górnym rogu videochatu.
 2. Uczestnik video speed datingu sam decyduje, któremu z jego rozmówców mamy po zakończonej randce przekazać jego dane kontaktowe.
 3. Podczas video speed datingu, uczestnicy widzą tylko imię i dwie pierwsze swoich rozmówców. Adresy, email i numery telefonu nie są widoczne.
 4. Rozmowy video nie są w żaden sposób przechowywane na serwerze.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I KONTAKTOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Speed-Dates Karol Ratka z siedzibą w Krakowie, NIP: 945-201-06-22, REGON: 122506587.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy.
 3. Dane osobowe jakie zbieramy w celu realizacji naszych usług:
  – Imię,
  – Dwie pierwsze litery nazwiska lub całe nazwisko. Wszystko jest zależne od klienta jaką formę poda przy rejestracji na event,
  – Numer telefonu,
  – Adres mailowy.
 4. Dane osobowe i kontaktowe uczestników przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania celów portalu Speed-Dates.pl lub do momentu, gdy usługobiorca portalu Speed-Dates.pl wyrazi sprzeciw wobec ich przetwarzania i poinformuje o tym przedstawiciela portalu Speed-Dates.pl.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale również niezbędne w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży wejściówek na eventy organizowane przez Speed-Dates.pl.
 6. Klientom portalu przysługuje prawo żądania dostępu do treści ich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych.
 7. Dane osobowe i kontaktowe klientów portalu Speed-Dates.pl mogą być przekazywane podwykonawcą naszej firmy tj: dostawcom rozwiązań informatycznych, marketingowych,  podmiotowi zajmującemu się naszą obsługą księgową, wyłącznie w związku z realizacją naszych celów.
 8. Speed-Dates.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych i kontaktowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem osobom trzecim bez zgody klienta.