REGULAMIN SPEED DATING’U ZE Speed-Dates.pl

 1. Organizatorem imprezy jest firma Karol Ratka, z siedzibą w Krakowie, NIP: 945-201-06-22, REGON: 122506587.
 2. Aby wziąć udział w speed dating’u należy wcześniej zgłosić chęć udziału w wybranym spotkaniu na stronie speed-dates.pl . Przed przystąpieniem do zabawy wymagane jest uiszczenie jednorazowej opłaty przelewem (kwota opłaty zależna od wybranego rodzaju imprezy). Podczas rejestracji następuje przekierowanie do platformy Przelewy24.pl , gdzie można dokonać przelewu. Istnieje również możliwość opłaty wpisowego gotówką w dniu spotkania. Jednakże, aby było to możliwe należy skontaktować się telefonicznie, smsowo lub mailowo z kordynatorem z danego miasta. Dane kontaktowe do naszych koordynatorów dostępne są w zakładce „Kontakt”.
 3. Osoby chcące uczestniczyć w speed-dating’u zobowiązane są do podania swojego imienia, pierwszych dwóch liter nazwiska, aktualnego numeru telefonu oraz adresu e-mail. Organizator potrzebuje wyżej wymienionych danych do prawidłowego przebiegu spotkania. Dane te są poufne i nie są rozpowszechniane. W trakcie zabawy speed dating’owej uczestnicy wyrażają, w otrzymanych wcześniej formularzach chęć dalszego kontaktu z wybranymi osobami. Wybrane dane kontaktowe zostają przekazane przez organizatora TYLKO osobom, które wyraziły wzajemne zainteresowanie sobą. Dane przekazywane uczestnikom, którzy zaznaczyli się wzajemnie, to imię, dwie pierwsze litery nazwiska lub całe nazwisko (zależne od klienta poprzez wpisywanie w formularzu rejestracyjnym), adres mailowy i numer telefonu. Jeśli uczestnik nie chce udostępnić jakiś danych innym uczestnikom spotkania musi poinformować o tym koordynatora spotkania.
 4. Uczestnicy eventów muszą mieścić się w przedziale wiekowym przypisanym do konkretnego spotkania. Jeśli koordynator ma wątpliwości co do wieku uczestnika, to może wylegitymować uczestnika, prosząc go o pokazanie dokumentu tożsamości, na którym dostępna jest data urodzin uczestnika. Jeśli uczestnik nie będzie mieścić się w przedziale wiekowym przypisanym do eventu, koordynator może odmówić mu uczestnictwa w spotkaniu.
 5. Uczestnicy nie powinni samodzielnie przekazywać swoich danych osobowych współuczestnikom spotkania, ani nakłaniać ich do udzielenia takowych informacji o sobie. Podczas spotkania uczestnicy przedstawiają się tylko imieniem.
 6. W spotkaniach speed dating organizowanych przez nasz serwis mogą brać udział jedynie pełnoletnie osoby o statusie singla.
 7. W przypadku rezygnacji z udziału w wybranej imprezie dla singli należy niezwłocznie powiadomić o tym organizatora, jednak nie później niż 24h przed wyznaczonym terminem spotkania, w innym wypadku organizator zastrzega sobie prawo do niezwrócenia wniesionej wcześniej opłaty na konto uczestnika. Jeśli ktoś zapisze się w czasie krótszym niż 24 godziny przed eventem rezygnuje z prawa do zwrotu wpisowego.
 8. Jeśli zapisana na szybkie randki osoba, chce zmienić termin eventu (zapisać się na inne spotkanie), musi poinformować odpowiedniego koordynatora przypisanego do konkretnego miasta, o takim zamiarze nie później niż 24 godziny przed speed datingiem, na który była pierwotnie zapisana. Jeśli tego nie zrobi lub zrobi to w czasie krótszym niż 24 godziny do startu imprezy, organizator ma prawo odmówić przepisania na nowy event.
 9. Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania wyznaczonego spotkania po wcześniejszym poinformowaniu o tym uczestników. W takiej sytuacji wniesione opłaty zostaną zwrócone na wskazany przez Uczestnika numer konta w ciągu 10 dni roboczych.
 10. Organizator nie odpowiada za mniejszą ilość uczestników niż wynikająca z planu spotkania podanego w ofercie i kalendarzu.
 11. Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za to co dzieje się w i poza obrębem lokalu po zakończeniu szybkich randek.
 12. Zapisanie się na wybrany speed dating oznacza zgodę na otrzymywanie maili i smsów informacyjnych dotyczących najnowszych spotkań organizowanych przez speed-dates.pl . Istnieje możliwość zrezygnowania z tej opcji drogą elektroniczną. Uczestnik, który dokonał rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach handlowych na potrzebny portalu Speed-Dates.pl. Organizator nie przekazuje danych kontaktowych klientów innym firmom w celach zarobkowych. Można zrezygnować z tej tej opcji, aby to zrobić należy poinformować administratorów drogą mailową, telefoniczną (sms) lub też wypisać się z bazy klikając w link znajdujący się na końcu wiadomości.
 13. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące warunków korzystania z usługi można uzyskać od każdego z koordynatorów, zarówno przez e-mail jak i drogą telefoniczną. Dane kontaktowe dostępne są u dołu strony lub w zakładce „O nas”
 14. Organizator ma prawo odmówić wstępu na spotkanie osobom, co do których ma podejrzenie, że są pod nadmiernym wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, lub których zachowanie mogłoby w jakiś sposób urazić innych uczestników spotkania. W tej sytuacji nie przysługuje zwrot wpłaconej za spotkanie kwoty.
 15. Ze względu na specyfikę organizowanych wydarzeń, organizator zastrzega sobie prawo odmowy udziału zgłoszonej osobie, bez podania przyczyny.
 16. Reklamacje należy zgłaszać drogą mailową na adres: lodz.speeddates@gmail.com. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 10 dni roboczych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I KONTAKTOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Speed-Dates Karol Ratka z siedzibą w Krakowie, NIP: 945-201-06-22, REGON: 122506587.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy.
 3. Dane osobowe jakie zbieramy w celu realizacji naszych usług:
  – Imię,
  – Dwie pierwsze litery nazwiska lub całe nazwisko. Wszystko jest zależne od klienta jaką formę poda przy rejestracji na event,
  – Numer telefonu,
  – Adres mailowy.
 4. Dane osobowe i kontaktowe uczestników przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania celów portalu Speed-Dates.pl lub do momentu, gdy usługobiorca portalu Speed-Dates.pl wyrazi sprzeciw wobec ich przetwarzania i poinformuje o tym przedstawiciela portalu Speed-Dates.pl.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale również niezbędne w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży wejściówek na eventy organizowane przez Speed-Dates.pl.
 6. Klientom portalu przysługuje prawo żądania dostępu do treści ich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych.
 7. Dane osobowe i kontaktowe klientów portalu Speed-Dates.pl mogą być przekazywane podwykonawcą naszej firmy tj: dostawcom rozwiązań informatycznych, marketingowych,  podmiotowi zajmującemu się naszą obsługą księgową, wyłącznie w związku z realizacją naszych celów.
 8. Speed-Dates.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych i kontaktowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem osobom trzecim bez zgody klienta.